Minecraft Server

Voxran.fr - Lien Accueil
bez whitelistu!

Minecraft
Základní pravidla

§1. Ničení cizích oblastí bez svolení majitele nebo administrátora je trestáno okamžitým banem, často permanentním. Pravidlo se vztahuje i na chodníky, stromy, trávníky a pouliční osvětlení ve městě.

§2. Myslete prosím na to, že prozatím neručíme za stabilnost serveru. Očekávejte proto, prosím, občasné pády nebo resety.

§3. Zneužívání bugů je nemyslitelné a pachatel bude bez možnosti unbanu vykázán IP banem ze serveru. Hráč je povinnen bugy hlásit administrátorovi, nebo alespoň moderátorovi, který o bugu administrátora spraví.

§4. Zákaz modifikací klienta, které jakkoli mění způsob hraní. (fly-hack, light-hack,xray-texture pack, apod.) Hackeři riskují permanentní IP ban.

§5. Bezdůvodné zabijení hráčů je trestáno dle uvážení. (Pokud by se případy opakovaly)

§6. Obcházení AFK kontroly jakýmkoli způsobem je trestáno jailem až banem.

Rozšíření #1 pro herní chat

§1.a Narážky/nadávky na základě etnické a rasové příslušnosti v chatu nejsou trpěny a budou přísně trestány banem. Stejně jako podpora příslušných ideologií (Fašismus, nacismus aj.)

§2.a Vulgární nadávky jsou odměňovány umlčením nebo dočasným vězením.

§3.a V chatu je zakázáno spamovat. Dotyčný spammer bude potrestán umlčením, ve větších případech uzavřením do věznice na omezenou dobu.

§4.a Jakékoliv nadávky na člena teamu budou trestány podle jeho uvážení. Přímé nadávky na administrátora zpravidla odměněny banem.

§5.a Je zakázáno jakkoliv nabádat hráče k porušení pravidel.

§6.a Neřaďte se ke skupině lhářů, kteří skončili s banem a na dotazy administrátorů/moderátorů vždy odpovídejte pravdivě.

Rozšíření #2 pro chování ve hře

§1.b Shazování hráčů ze střech a jiných vyvýšenin za jejich nepřítomnosti je zakázáno a trestáno uvržením do vězení.

§2.b Topení hráčů je bráno jako porušení pravidla §5. ze souboru základních pravidel.

§3.b Vydávaní se za administrátora je nepřípustné a ihned trestané permanentním banem.

§4.b Stavění věží velikosti jedné kostky je prinejmenším ohavné, v případě děr i nebezpečné, dbejte na to, abyste je na serveru nezanechávali.

§5.b Rozlívání vody a lávy mimo vlastní pozemek je zakázáno a v některých případech (Láva pod teleportem do netheru) bude toto počínání trestáno banem.

§6.b AFKovaní v různých farmách na různé věci(stáním ve vodním proudu adpo.) je bráno jako obchazení AFK-Kickera.§7.b Je zakázáno stavění cyklického restone obvodu z důvodu zbytčného vytežování serveru.